'πιστάτην

ἀπῑστάτην , ἀφίστημι
put away
imperf ind act 3rd dual (ionic)
ἀπιστάτην , ἀφίστημι
put away
imperf ind act 3rd dual (ionic)
ἐπῑστάτην , ἐφίστημι
set
imperf ind act 3rd dual (ionic)
ἐπιστάτην , ἐφίστημι
set
imperf ind act 3rd dual (ionic)
ἐπιστάτην , ἐπιστάτη
fem acc sg (attic epic ionic)
ἐπιστάτην , ἐπιστάτης
one who stands near
masc acc sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • LIBERTI — quasi liberati, dicti sunt, qui ex iusta servitute sunt manumissi. Hi apud Rom. primis temporibus ita distincti sunt ab Ingenuis et Libertinis, ut Ingenuus diceretur is, qui ex duobus Ingenuis vel Libertinis natus esset: Libertinus, qui ex duobus …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PONTIFEX Aquarum — memoratur Servio ad Aen. l. 12. Iuturna fons est in Italia saluberrimus Huic per Aquarum Pontificem sacrificari solet. Cui Lutatius primus Templum in Campo Martio fecit. Nam et Iuturnias Ferias celebrant, qui artificium aequae exercent etc.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RAB seu RIBI, RABBI et RABBAN — RAB, seu RIBI, RABBI, et RABBAN tituliapud Hebraeos Literatorum Doctorumque, a radice Rabab, i. e. multiplicatus fuit; ut iis denotarentur οἱ πολυμαθέςτατοι, cognitione ac doctrinâ multiplici instructi et prae reliquis eminentes. De his scribunt …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.